• -
  • Evropské projekty

Evropské projekty

Projekt (název, registrační číslo):
Šablony pro MŠ a ZŠ I

CZ.02.02.XX/00/22_002/0005607
VÝŠE PODPORY – 4 956 109,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 7. 2023
Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2025
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 26


Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:
- Personální podpora
- Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
- Podpora inovativního vzdělávání dětí, žáků a účastníků zájmového vzdělávání
- Spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností

Strategie:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané
společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející
potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a
zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.
Cíl projektu:
Přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti
a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol,
vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

Vybrané aktivity:

Školní asistent MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta mateřským školám.
Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem
ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy
školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy.

Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ
Cílem této aktivity je podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter mateřské školy a
poskytnout rodičům prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s
nástupem jejich dětí na základní školu.

Školní psycholog ZŠ
Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním
školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s
potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory.

Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK (včetně
ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného
sebevzdělávání.

Inovativní vzdělávání žáků v MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK
Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK a jejich podpora v rozvoji
znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím
netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a
samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

KONTAKT

e-mail: zs@stefcova.cz
mobil: 606 777 038
Zobrazit mapu
Statistika přístupů
Dnes: 1
Celkem: 701
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.