• -
  • Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/23

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Přihlášky na střední školy (1 – 2 ks) s uměleckým zaměřením (kód oboru začíná dvojčíslím 82 - …) nebo na sportovní gymnázium, tj. na obory vzdělání s talentovou zkouškou, vydá žákům výchovná poradkyně Mgr. P. Lohnická na žádost rodičů v el. žákovské knížce.
        O přihlášku/ky požádejte nejlépe do 31.10. 2022. Přihlášky budou vytištěny a předány žákům
        Rodiče zájemců odevzdají přihlášku sami na dané škole do 30. 11. 2022.


Přihlášky na střední školy (2 ks) ostatních středních škol vydá spolu s výpisem pololetní klasifikace 31. ledna třídní učitel. K tomu obdrží zápisový lístek.
        Přihlášky podávají rodiče do 1. 3. 2023 na zvolené střední školy sami.
        Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou      písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech: 13. dubna 2023 a 14. dubna 2023. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky z M a lepší výsledek zkoušky z Čj.

Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné), se koná 10. května a 11. května 2023.

Informační schůzka paní učitelky Lohnické s rodiči vycházejících žáků se koná 12. ledna 2023.


Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd

Jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se letos koná ve dvou termínech, a to 17. dubna 2023 a 18. dubna 2023. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky z M a lepší výsledek zkoušky z Čj!

Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné) se koná 10. května a 11. května 2023.

Žáci obdrží přihlášky ke studiu (1 – 2 ks) na víceletá gymnázia na základě žádosti rodičů adresované třídnímu učiteli přes el. žákovskou knížku. Žádosti, prosím pište do 19. ledna 2023. (Žádám o vydání 1 přihlášky/2 přihlášek na gymnázium.). Následně výchovná poradkyně Mgr. P. Lohnická zajistí vytištění a předání dětem.

Zájemci pak dostanou 31. 1. 2023 tyto doklady:
      výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2022/2023
       přihlášku/y ke studiu na gymnáziu

Rodiče doručí přihlášku (vyplní pouze 1. stranu, lékařská prohlídka není vyžadována, 2. strana bude vyplněna školou) na vybrané gymnázium do 1. 3. 2023.

Žák bude k přijímacím zkouškám pozván písemně.

Zápisový lístek si přijatí žáci vyzvednou u svého třídního učitele v případě, že je žák na víceleté gymnázium přijat.

Bude-li žák přijat, doručí rodiče zápisový lístek na gymnázium (nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků)!

Nebude-li žák přijat, obdrží rodiče písemné sdělení školy poštou.


Další informace na webových stránkách:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –  www.msmt.cz
První soukromé jazykové gymnázium – www.psjg.cz
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – www.bisgymbb.cz
Gymnázium Dr. Emila Holuba - www.gyholi.cz
Gymnázium Boženy Němcové – www.gybon.cz
Gymnázium Jaroslava Žáka Jaroměř - https://www.goajaro.cz/

KONTAKT

e-mail: zs@stefcova.cz
mobil: 606 777 038
Zobrazit mapu
Statistika přístupů
Dnes: 1
Celkem: 1079
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.