• -
  • Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

ČLENOVÉ

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI NEZLETILÝCH ŽÁKŮ (volení)

Mgr. Jana Hanušová
hanusova@cirihk.cz

Jan Cimr

ZÁSTUPCI UČITELSKÉHO SBORU

Mgr. Jitka Špačková
spackova@stefcova.cz

Mgr. Petr Rauer
rauer@stefcova.cz

ZÁSTUPCI ZŘIZOVATELE ŠKOLY (jmenovaní)

Ing. Kateřina Snopková
katerina.snopkova@mmhk.cz

Bc. Jakub Vít

ZÁSTUPCI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (volení)

NÁPLŇ ČINNOSTI

Podle § 168 Zákona 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), ve znění pozdějších předpisů:

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.,
i) podává návrh na odvolání ředitele,
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

KONTAKT

e-mail: zs@stefcova.cz
mobil: 606 777 038
Zobrazit mapu
Statistika přístupů
Dnes: 1
Celkem: 1065
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.