• -
  • Aktuality
  • -
  • Inovace ve výuce aneb Štefcovka v Evropě

Inovace ve výuce aneb Štefcovka v Evropě

29.04.2023

Od loňského roku až do letošního jara měli žáci i učitelé ze Základní školy Štefcova v Hradci Králové jedinečnou možnost stát se součástí projektu "Inovace ve výuce", financovaného Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Projekt jim umožnil "vyrazit do Evropy" a zažít mnoho nezapomenutelných zážitků.

Za veliký přínos projektu byl bez pochyb považován zacílený výměnný pobyt s žáky z partnerské školy v El Alquián, v jihovýchodním Španělsku poblíž Almeríe. Děti měly možnost poznat novou kulturu, porovnat si vlastní i zahraniční školu a navázat vztahy se španělskými vrstevníky. Na vlastní oči viděly, jak je pro takovýto typ pobytu a rozvíjení přátelství důležitá znalost anglického jazyka. Během týdne navštívily přírodní rezervaci Cabo de Gata, nejjihovýchodnější mys Španělska, maurský komplex Alhambra a výzkumné centrum solární energie v poušti Tabernas. Děti se dozvěděly o španělském vzdělávacím systému, způsobu uspořádání země a geograficko-politickém členění země. Měly příležitost pozorovat, jak se partneři angažují ve vlastním okolí a věnují značnou pozornost ochraně životního prostředí, například úklidu pláží.
Na oplátku se české děti rády podělily o své znalosti a ukázaly španělským protějškům při pobytu v Hradci Králové přírodní rezervaci Plachta, kde si mohly prohlédnout rostliny a živočichy žijící v těsné blízkosti města a vyzkoušet si prozkoumat nalovený hmyz. Pro mnohé z nich bylo vidět les sám o sobě nečekaným zážitkem. Dále navštívily např. Zahradu léčivých rostlin Farmaceutické fakulty,
účastnily se exkurze v Dopravně-recyklačním centru Marius Pedersen v Černé za Bory, kde s průvodcem trpělivě prošly třídící linku na plastové obaly a seznámily se s postupy recyklace ostatních odpadů.
Zážitkem pro naše děti byla bezpochyby i návštěva Komise místní samosprávy v Malšovicích, kde mohly vidět, jakým způsobem je možné se aktivně občansky zapojit a ovlivňovat tak dění i v nejbližším okolí.
S „prázdnou“ z projektu neodešli určitě ani učitelé. Vyrazili na vzdělávací kurzy do různých míst v Evropě. Dva učitelé vyjeli do Španělska na vzdělávací kurz „We are all special“, který se stal velkou inspirací toho, jakým způsobem formou her a zajímavých aktivit smysluplně začlenit děti se speciálními potřebami do třídy. Dva kolegové měli namířeno do Bologny na kurz zaměřený na vzdělávání venku (mimo vnitřních prostor školy). Další dvojice učitelů se účastnila v Berlíně kurzu zaměřeného na efektivním využívání digitálních technologií ve výuce. Poslední dvojice si vyzkoušela tzv. „stínování“ a mohla tak zažít týden ve škole našich španělských partnerů a čerpat mnoho inspirací z jejich pojetí výuky – zejména pak využití projektového vyučování ve výuce, zapojení digitálních technologií, zažít inkluzi v praxi apod.
Projekt „Inovace ve výuce“ se tak stal nejen příležitostí pro děti a učitele ze ZŠ Štefcova, ale také pro celou školu, která se stala součástí mezinárodní sítě partnerských škol a mohla tak rozvíjet své vzdělávací metody a přístupy s ohledem na mezinárodní spolupráci. Projekt přinesl nové nápady a inspiraci, ale také zlepšil jazykové a mezikulturní kompetence účastníků. Škola inovovala svůj školní vzdělávací program, kam zařadila jak digitalizaci výuky, tak i prvky venkovní výuky.
Díky zakoupení několika tabletů, nákupu drobných prvků k venkovní výuce i opravě skleníku na školním pozemku bude moci myšlenky z projektu realizovat při výuce.
Fotky ve fotogalerii školy

$$popis$$

KONTAKT

e-mail: zs@stefcova.cz
mobil: 606 777 038
Zobrazit mapu
Statistika přístupů
Dnes: 1
Celkem: 65
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.