• -
 • Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Přijímací řízení na střední školy

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

 • Přihlášky na střední školy (1 – 2 ks) s uměleckým zaměřením, tj. na obory vzdělání s talentovou zkouškou (kód oboru začíná dvojčíslím 82 -…), vydá žákům paní učitelka Moserová na žádost rodičů v žákovské knížce.

 • Rodiče zájemců odevzdají přihlášku sami na dané škole do 30. 11. 2019.

 • Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech:
  14. dubna 2020 a 15. dubna 2020.

Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky !

 • Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné), se koná 13. května a 14. května 2020.
  Informační schůzka paní učitelky Moserové s rodiči vycházejících žáků se koná v učebně hudební výchovy 9. ledna 2020.

   

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd

 • Jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se letos koná ve dvou termínech, a to 16. dubna 2020 a 17. dubna 2020. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky !

 • Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné) se koná 13. května a 14. května 2020.

 • Žáci obdrží přihlášku ke studiu ( 1 – 2 ks) na víceletá gymnázium na základě žádosti rodičů adresované třídnímu učiteli do 24. ledna 2020. (Žádám o vydání přihlášky na gymnázium).

 • Zájemci pak dostanou dne 30. 1. 2020 tyto doklady:

  • výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

  • přihlášku ke studiu na gymnáziu

 • Rodiče doručí přihlášku (vyplní pouze 1. stranu, lékařská prohlídka není vyžadována, 2. strana bude vyplněna školou) na vybrané gymnázium do 1. 3. 2020.

 • Žák bude k přijímacím zkouškám pozván písemně.

 • Zápisový lístek si přijatí žáci vyzvednou u svého třídního učitele.

 • Bude-li žák přijat, doručí rodiče zápisový lístek co nejdříve na gymnázium (nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků)!

 • Nebude-li žák přijat, obdrží rodiče písemné sdělení školy poštou.

Další informace na webových stránkách:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –  www.msmt.cz/vzdelavani
První soukromé jazykové gymnázium – www.psjg.cz
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – www.bisgymbb.cz
Gymnázium Boženy Němcové – www.gybon.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.