• -
 • Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Přijímací řízení na střední školy 2021/2022

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

 • Přihlášky na střední školy (1 – 2 ks) s uměleckým zaměřením (kód oboru začíná dvojčíslím 82 -…) nebo na sportovní gynmázium, tj. na obory vzdělání s talentovou zkouškou, vydá žákům paní učitelka Lohnická na žádost rodičů v elektronické žákovské knížce.
  Rodiče zájemců odevzdají přihlášku sami na dané škole do 30. 11. 2021.

 • Přihlášky na střední školy (2 ks) ostatních středních škol vydá spolu s výpisem pololetní klasifikace 31. ledna třídní učitel. K tomu obdrží zápisový lístek.
  Přihlášky podávají rodiče do 1. 3. 2022 na zvolené střední školy sami.
  Jednotná písemná přijímací zkouška na maturitní obory středních škol se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky, a to ve dvou termínech:
  12. dubna 2022 a 13. dubna 2022.

 • Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky z M a lepší výsledek zkoušky z Čj!

 • Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné), se koná 10. května a 11. května 2022.
  Informační schůzka paní učitelky Lohnické s rodiči vycházejících žáků se koná 13. ledna 2022.

 • Příklady zdrojů přípravy k PZ z ČJ a M:
  1)      https://prijimacky.cermat.cz/
  2)      https://scio.cz/
  3)      https://www.to-das.cz/
  4)      https://www.zkusprijimacky.cz/
  5)      Přijímací zkoušky nanečisto na středních školách - nutno sledovat weby jednotlivých SŠ
  6)      Přípravné kurzy u nás ve škole s vyučujícími M a Čj
   

Informace pro rodiče žáků 5. a 7. tříd

 • Jednotná písemná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se letos koná ve dvou termínech, a to 19. dubna 2022 a 20. dubna 2022. Žákům se započítá lepší výsledek zkoušky z M a lepší výsledek zkoušky z Čj!

 • Přijímací zkouška v náhradním termínu (pro děti, které byly v dubnu nemocné) se koná 10. května a 11. května 2022.

 • Žáci obdrží přihlášku ke studiu (1 – 2 ks) na víceleté gymnázium na základě žádosti rodičů adresované třídnímu učiteli do 21. ledna 2022. (Žádám o vydání 1 přihlášky / 2 přihlášek na gymnázium).

  • Zájemci pak dostanou dne 31. 1. 2022 tyto doklady:
   1) výpis z vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2021/2022
   2) přihlášku/y ke studiu na gymnáziu

 • Rodiče doručí přihlášku (vyplní pouze 1. stranu, lékařská prohlídka není vyžadována, 2. strana bude vyplněna školou) na vybrané gymnázium do 1. 3. 2022.
  Žák bude k přijímacím zkouškám pozván písemně.
  Zápisový lístek si přijatí žáci vyzvednou u svého třídního učitele.

 • Bude-li žák přijat, doručí rodiče zápisový lístek co nejdříve na gymnázium (nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění výsledků)!
  Nebude-li žák přijat, obdrží rodiče písemné sdělení školy poštou.

Další informace na webových stránkách:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy –  www.msmt.cz/vzdelavani
První soukromé jazykové gymnázium – www.psjg.cz
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína – www.bisgymbb.cz
Gymnázium Boženy Němcové – www.gybon.cz
Gymnázium Dr. Emila Holuba - www.gyholi.cz
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – www.cermat.cz

KONTAKT

e-mail: zs@stefcova.cz
mobil: 606 777 038
Zobrazit mapu
Statistika přístupů
Dnes: 3
Celkem: 654
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.